Kapitalizm

Kapitalizm jest jeden z systemów gospodarczych polegających na sprywatyzowaniu przedsiębiorstw. W rezultacie prywatni właściciele danej gałęzi przemysłu bądź usług czerpią z nich zyski oraz zatrudniają współpracowników którym zlecają zadania w obrębie funkcjonowania założonej przez nich działalności.

 

Kapitalizm może sprawnie funkcjonować dzięki istnieniu wolnego rynku w ramach którego możliwy jest swobodny przepływ towarów czy pozyskiwanie konsumentów w ramach oferowanych przez siebie usług. Kapitalizm skutecznie umożliwia również swobodę działalności na rynku poprzez możliwość wolnego przepływu towarów i usług, funkcjonowania sprawnych instytucji finansowych, umożliwienie obrotu prawami do własności, swobodzie zawierania umów, prawo do wolnej konkurencji na rynku konsumenckim oraz do wolności osobistej jednostki. W kapitaliźmie wolnorynkowym możemy wyodrębnić dwie grupy społeczne są to prywatni przedsiębiorcy oraz zatrudniani przez nich pracownicy. Na kapitalistycznym systemie gospodarczym opiera się dziś ekonomia większości państw wysokorozwiniętych.