Kłopoty finansowe państw

Dzisiaj bardzo wiele mówi się o konieczności przygotowania takich regulacji rynkowych, które skutecznie uniemożliwią w przyszłości ponowne zachwianie rynkiem globalnym spekulantom. To oni w dużym stopniu przyczynili się do tego, że giełdy wskazywały nieprawdziwe wartości poszczególnych gospodarek, sektorów a w ostateczności przedsiębiorstw. Niestety gdy okazało się, że cały świat jest mocno pod kreską, na jaw […]

Walka o przetrwanie finansowe

Znaczna część dużych firm notowanych na giełdzie ma dzisiaj kolosalne problemy z przekonaniem inwestorów do utrzymania się w zarządzie. Ludzie wydający miliony dolarów na akcje i udziały w różnych przedsięwzięciach chętnie sięgają do portfela i wydają kolejne miliony przede wszystkim wtedy, gdy wyniki giełdowych notowań są pozytywne. Gdy jednak widać jak na dłoni, że czołowe […]

Rywalizacja na trudnym rynku

Radzenie sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy nie jest prostym zadaniem o czym wiedzą przede wszystkim studenci kierunków humanistycznych poszukujący pracy w dzisiejszych warunkach. Kłopotliwe jest przede wszystkim udowodnienie, że posiada się niezbędne kompetencje w pracy z nowoczesnymi technologiami i pod presją. Ale także ludzie, którzy dekadami pracowali w swoich zakładach produkcyjnych fizycznie czy […]

Problemy finansowe świata

Znaczenie kryzysu finansowego we współczesnej ekonomii jest widoczne na pierwszy rzut oka i nie trzeba wielkiej wiedzy z zakresu rachunkowości, aby zauważyć jak mocno każdego dotyka recesja. Dzisiaj w najgorszej sytuacji są niewątpliwie ludzie bezrobotni, albowiem to dla nich perspektywa jest najmniej kolorowa. Nie sposób nie zauważyć, że współczesne rynki raczej sprzedają swój majątek i […]

Przetrwanie na trudnym rynku

Zarabianie to dzisiaj wyjątkowo niewdzięczne zadanie, albowiem wiele firm ma spore problemy z płaceniem swoim pracownikom na czas. Niekiedy sytuacja jest na tyle fatalna, że pracownicy nie mogą doczekać się od kilku miesięcy na pieniądze za swoją uczciwie wykonaną pracę. Świat finansów globalnych jest ostatnio w fatalnej kondycji, ale duże korporacje czasami nie przejmują się […]

Problemy przeciętnego gospodarstwa

Kłopoty finansowe dotknęły w ostatnich latach wszystkie gospodarki bez wyjątku i coraz częściej mówi się o tym, że wyjście z recesji nie będzie możliwe, dopóki wszystkie kluczowe podmioty rynkowej gry nie dogadają się co do wspólnych celów oraz drogi ich osiągnięcia. A nie jest to proste, gdyż w rzeczywistości globalnego biznesu każdy dąży przede wszystkim […]

Firmy i finanse

Zadłużanie się u inwestorów i bankierów stało się idealnym sposobem na finansowanie swojego rozwoju – budowę nowej linii produkcyjnej czy zamówienie dzięsieciu nowych wozów transportowych dla firmy. Wszystko to w skali makro oznacza miliony a niekiedy miliardy złotych – gdy do inwestycji przystępuje firma notowana na giełdzie, jej rozwój i podnoszenie konkurencyjności nie kończy się […]

Finansowe problemy korporacji

Obecnie bardzo wiele miejsca poświęca się w mediach przede wszystkim nowoczesnym firmom, które przetrwały pomimo wielkiego kryzysu finansowego. Słusznie stawia się je za wzór do naśladowania, gdyż są to nieliczne przypadki w morzu kompromitujących się przedsiębiorstw. Nie wszyscy potrafili bowiem odpowiednio poprowadzić swoją firmę – czasami brakowało wyobraźni, niekiedy doświadczenia. Te małe firmy, które przypadkowo […]

Gigantyczne problemy korporacji

Nikt nie wątpi, że nowoczesna rzeczywistość rynkowa jest bardzo trudna dla każdego – inwestorzy giełdowi tracą bowiem nie w tysiącach, ale w milionach a czasami miliardach. Gdy w ciągu jednego dnia na dno upada wielki komercyjny bank zajmujący się oszczędnościami milionów obywateli państwa, wszyscy naturalnie są w popłochu. Gdy zwykła rodzina traci dochody miesięczne przez […]

Problemy finansowe gigantów

Wielkie korporacje deweloperskie i firmy budowlane, które w normalnych rynkowych warunkach rok rocznie cieszyły się niesamowitymi wynikami finansowymi, dzisiaj mają coraz poważniejsze problemy z utrzymaniem swojej rynkowej pozycji i przetrwaniem w warunkach recesji. Najpoważniejsze problemy notują przede wszystkim te firmy, a nawet rodzinne gospodarstwa domowe, które w okresie wzrostu koniunktury czując się na siłach zaciągnęły […]