Wybór platformy ecommerce

Wybór platformy ecommerce w organizacji jest wyborem niezmiernie ważnym i kluczowym. Jeśli zastanawiamy się na jaką platformę ecommerce należy się zdecydować, warto na początek zapoznać się z najbardziej rozpoznawalnymi możliwościami. Przede wszystkim, należy pamiętać że platforma ecommerce powinna być przyjazna dla wyszukiwarek pracujących pod silnik SEO – powinna być więc “SEO Friendly”. Jeśli zdecydujemy się […]

Techniki motywacyjne

Motywacja pracowników regularnie spada w miarę ich stażu pracy. Utrzymanie stałego, wysokiego, poziomu motywacji jest dużym wyzwaniem dla kierowników i osób zarządzających zespołami. Jak do tego podejść, aby motywacja do pracy ciągle nie spadała? Jakie tak naprawdę są sposoby na pobudzenie i utrzymanie motywacji u pracownika? Przeanalizujmy kilka przykładów, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. […]

Flaga UE

Unia Europejska, w skrócie EU to związek 27 demokratycznych państ europejskich, zawarty zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i gospodarczej. Unia Europejska w swojej ówczesnej formie powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht. Podpisanie traktatu z Maastricht stanowiło efek trwającego wiele lat procesu politycznej, gospodarczej oraz społecznej integracji. Swe […]