Flaga UE

Unia Europejska, w skrócie EU to związek 27 demokratycznych państ europejskich, zawarty zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i gospodarczej. Unia Europejska w swojej ówczesnej formie powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht. Podpisanie traktatu z Maastricht stanowiło efek trwającego wiele lat procesu politycznej, gospodarczej oraz społecznej integracji. Swe korzenie proces integracji ma w okresie powojennym, początkowo zaangażowane były w niego 4 państwa. Pierwszą powojenną organizacją mającą na celu integrację była założona w roku w 1952 Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Następnie, w roku 1958 powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, której to bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska. 1 grudnia 2009 wszedł z życie traktat lizboński i od tego czasu prawną podstawę funkcjonowania stanowią po pierwsze Traktat o Unii Europejskiej (znany jako traktat z Maastricht) oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto integralną częścią traktatów są tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Istotne znaczenie ma także Karta praw podstawowych UE. Obecnie w skład UE wchodzą Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Czechy, Cypr, Estonia, Polska, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry, Rumunia, Chorwacja, Bułgaria.

Flaga Europejska

Prawdopodobnie każdy z nas doskonale zna europejską flagę. Mało kto jednak zastanawia się nad tym, skąd się ona wywodzi, co symbolizuje i kto ją zaprojektował. na poczatek warto zacząć od tego, jak flaga ta wygląda. Jedynym elementem, jaki się na nim znajdują są gwiazdy. Gwiazdy na fladze UE ułożone są w okrąg. Gwiazd jest 12, są one pięcioramienne i przedstawione na tle w kolorze lazurowym. Autorem ogólnej koncepcji flagi europejskiej jest Arsène Heitz, zaś za jej szczegółowy układ, użyte proporcje i wykorzystane kolory odpowiada Paul M.G. Lévy. Początkowo flaga ta przyjęta została przez Radę Europy, a w następnej kolejności także przez Wspólnoty europejskie i Unię Europejską. Gwiazdy symbolizować mają jedność.