Inflacja bazowa w Polsce

Inflacja bazowa w Polsce najwyższa od prawie 20 lat! Chodzi o to, że ludzie całkowicie stracili zaufanie do “mediów głównego nurtu”. I to z powodu ludzi nic nie wiedzących o gospodarce. Tak więc ten rząd zaczął się wstydzić. W rezultacie rząd zaczął podejmować działania w celu ograniczenia wpływu niektórych partii zagranicznych. Jednym z tych środków jest kontrolowanie informacji.

Ujemne stopy procentowe od 2016 r. Otoczenie rosnącej inflacji w Polsce. Janusz Molski z Credit Suisse miał pesymistyczne perspektywy na ten rok. Dlaczego? Jego modele stały się bardziej pesymistyczne i napędzane są przez poważne przeciwności. Długie, mroźne zimy ostatnich lat złagodziły popyt zimowy, czyniąc złotego tańszym, ponieważ źródła są coraz częściej zasilane ogrzewaniem z gazu ziemnego. Polscy producenci zyskali ponad 200 procent w ciągu ostatnich 5 lat z gazu ziemnego. Po stronie konsumentów oczekuje się, że skutki dla Polski będą odczuwalne, odchodzi się bowiem od łagodzenia ilościowego i realnego wzrostu stóp procentowych.